markdown 进阶 | 改字体改颜色

通过 HTML 语言,实现 markdown 语法字体进阶功能

写在前面

markdown 语法本身不能定义字体的大小、颜色等,但通过 HTML 语言,可以实现上述效果。

字体改造

改字体

借助 HTML 中的 <font> 实现:

我是黑体字

我是微软雅黑

我是华文彩云

对应的代码:

1
2
3
<font face="黑体">我是黑体字</font>
<font face="微软雅黑">我是微软雅黑</font>
<font face="STCAIYUN">我是华文彩云</font>

改字号大小

修改 size的值,取值从 1 到 7 ,浏览器默认值是 3

7号字体

6号字体

5号字体

4号字体

3号字体

2号字体

1号字体

改字体颜色

蓝色

这也是蓝色

对应的代码如下

1
2
<font color=blue>蓝色</font>
<font color=#0000FF>这也是蓝色</font>

混合使用

同时改变

1
<font color=#0099ff size=5 face="黑体">color=#0099ff size=72 face="黑体"</font>

color=#0099ff size=72 face=”黑体”

改字体的背景色

效果预览:

背景色yellow

语法:

1
<table><tr><td bgcolor=yellow>背景色yellow</td></tr></table>

附:颜色名速查表

颜色名十六进制颜色值颜色
AliceBlue #F0F8FF rgb(240, 248, 255)
AntiqueWhite #FAEBD7 rgb(250, 235, 215)
Aqua #00FFFF rgb(0, 255, 255)
Aquamarine #7FFFD4 rgb(127, 255, 212)
Azure #F0FFFF rgb(240, 255, 255)
Beige #F5F5DC rgb(245, 245, 220)
Bisque #FFE4C4 rgb(255, 228, 196)
Black #000000 rgb(0, 0, 0)
BlanchedAlmond #FFEBCD rgb(255, 235, 205)
Blue #0000FF rgb(0, 0, 255)
BlueViolet #8A2BE2 rgb(138, 43, 226)
Brown #A52A2A rgb(165, 42, 42)
BurlyWood #DEB887 rgb(222, 184, 135)
CadetBlue #5F9EA0 rgb(95, 158, 160)
Chartreuse #7FFF00 rgb(127, 255, 0)
Chocolate #D2691E rgb(210, 105, 30)
Coral #FF7F50 rgb(255, 127, 80)
CornflowerBlue #6495ED rgb(100, 149, 237)
Cornsilk #FFF8DC rgb(255, 248, 220)
Crimson #DC143C rgb(220, 20, 60)
Cyan #00FFFF rgb(0, 255, 255)
DarkBlue #00008B rgb(0, 0, 139)
DarkCyan #008B8B rgb(0, 139, 139)
DarkGoldenRod #B8860B rgb(184, 134, 11)
DarkGray #A9A9A9 rgb(169, 169, 169)
DarkGreen #006400 rgb(0, 100, 0)
DarkKhaki #BDB76B rgb(189, 183, 107)
DarkMagenta #8B008B rgb(139, 0, 139)
DarkOliveGreen #556B2F rgb(85, 107, 47)
Darkorange #FF8C00 rgb(255, 140, 0)
DarkOrchid #9932CC rgb(153, 50, 204)
DarkRed #8B0000 rgb(139, 0, 0)
DarkSalmon #E9967A rgb(233, 150, 122)
DarkSeaGreen #8FBC8F rgb(143, 188, 143)
DarkSlateBlue #483D8B rgb(72, 61, 139)
DarkSlateGray #2F4F4F rgb(47, 79, 79)
DarkTurquoise #00CED1 rgb(0, 206, 209)
DarkViolet #9400D3 rgb(148, 0, 211)
DeepPink #FF1493 rgb(255, 20, 147)
DeepSkyBlue #00BFFF rgb(0, 191, 255)
DimGray #696969 rgb(105, 105, 105)
DodgerBlue #1E90FF rgb(30, 144, 255)
Feldspar #D19275 rgb(209, 146, 117)
FireBrick #B22222 rgb(178, 34, 34)
FloralWhite #FFFAF0 rgb(255, 250, 240)
ForestGreen #228B22 rgb(34, 139, 34)
Fuchsia #FF00FF rgb(255, 0, 255)
Gainsboro #DCDCDC rgb(220, 220, 220)
GhostWhite #F8F8FF rgb(248, 248, 255)
Gold #FFD700 rgb(255, 215, 0)
GoldenRod #DAA520 rgb(218, 165, 32)
Gray #808080 rgb(128, 128, 128)
Green #008000 rgb(0, 128, 0)
GreenYellow #ADFF2F rgb(173, 255, 47)
HoneyDew #F0FFF0 rgb(240, 255, 240)
HotPink #FF69B4 rgb(255, 105, 180)
IndianRed #CD5C5C rgb(205, 92, 92)
Indigo #4B0082 rgb(75, 0, 130)
Ivory #FFFFF0 rgb(255, 255, 240)
Khaki #F0E68C rgb(240, 230, 140)
Lavender #E6E6FA rgb(230, 230, 250)
LavenderBlush #FFF0F5 rgb(255, 240, 245)
LawnGreen #7CFC00 rgb(124, 252, 0)
LemonChiffon #FFFACD rgb(255, 250, 205)
LightBlue #ADD8E6 rgb(173, 216, 230)
LightCoral #F08080 rgb(240, 128, 128)
LightCyan #E0FFFF rgb(224, 255, 255)
LightGoldenRodYellow #FAFAD2 rgb(250, 250, 210)
LightGrey #D3D3D3 rgb(211, 211, 211)
LightGreen #90EE90 rgb(144, 238, 144)
LightPink #FFB6C1 rgb(255, 182, 193)
LightSalmon #FFA07A rgb(255, 160, 122)
LightSeaGreen #20B2AA rgb(32, 178, 170)
LightSkyBlue #87CEFA rgb(135, 206, 250)
LightSlateBlue #8470FF rgb(132, 112, 255)
LightSlateGray #778899 rgb(119, 136, 153)
LightSteelBlue #B0C4DE rgb(176, 196, 222)
LightYellow #FFFFE0 rgb(255, 255, 224)
Lime #00FF00 rgb(0, 255, 0)
LimeGreen #32CD32 rgb(50, 205, 50)
Linen #FAF0E6 rgb(250, 240, 230)
Magenta #FF00FF rgb(255, 0, 255)
Maroon #800000 rgb(128, 0, 0)
MediumAquaMarine #66CDAA rgb(102, 205, 170)
MediumBlue #0000CD rgb(0, 0, 205)
MediumOrchid #BA55D3 rgb(186, 85, 211)
MediumPurple #9370D8 rgb(147, 112, 216)
MediumSeaGreen #3CB371 rgb(60, 179, 113)
MediumSlateBlue #7B68EE rgb(123, 104, 238)
MediumSpringGreen #00FA9A rgb(0, 250, 154)
MediumTurquoise #48D1CC rgb(72, 209, 204)
MediumVioletRed #C71585 rgb(199, 21, 133)
MidnightBlue #191970 rgb(25, 25, 112)
MintCream #F5FFFA rgb(245, 255, 250)
MistyRose #FFE4E1 rgb(255, 228, 225)
Moccasin #FFE4B5 rgb(255, 228, 181)
NavajoWhite #FFDEAD rgb(255, 222, 173)
Navy #000080 rgb(0, 0, 128)
OldLace #FDF5E6 rgb(253, 245, 230)
Olive #808000 rgb(128, 128, 0)
OliveDrab #6B8E23 rgb(107, 142, 35)
Orange #FFA500 rgb(255, 165, 0)
OrangeRed #FF4500 rgb(255, 69, 0)
Orchid #DA70D6 rgb(218, 112, 214)
PaleGoldenRod #EEE8AA rgb(238, 232, 170)
PaleGreen #98FB98 rgb(152, 251, 152)
PaleTurquoise #AFEEEE rgb(175, 238, 238)
PaleVioletRed #D87093 rgb(216, 112, 147)
PapayaWhip #FFEFD5 rgb(255, 239, 213)
PeachPuff #FFDAB9 rgb(255, 218, 185)
Peru #CD853F rgb(205, 133, 63)
Pink #FFC0CB rgb(255, 192, 203)
Plum #DDA0DD rgb(221, 160, 221)
PowderBlue #B0E0E6 rgb(176, 224, 230)
Purple #800080 rgb(128, 0, 128)
Red #FF0000 rgb(255, 0, 0)
RosyBrown #BC8F8F rgb(188, 143, 143)
RoyalBlue #4169E1 rgb(65, 105, 225)
SaddleBrown #8B4513 rgb(139, 69, 19)
Salmon #FA8072 rgb(250, 128, 114)
SandyBrown #F4A460 rgb(244, 164, 96)
SeaGreen #2E8B57 rgb(46, 139, 87)
SeaShell #FFF5EE rgb(255, 245, 238)
Sienna #A0522D rgb(160, 82, 45)
Silver #C0C0C0 rgb(192, 192, 192)
SkyBlue #87CEEB rgb(135, 206, 235)
SlateBlue #6A5ACD rgb(106, 90, 205)
SlateGray #708090 rgb(112, 128, 144)
Snow #FFFAFA rgb(255, 250, 250)
SpringGreen #00FF7F rgb(0, 255, 127)
SteelBlue #4682B4 rgb(70, 130, 180)
Tan #D2B48C rgb(210, 180, 140)
Teal #008080 rgb(0, 128, 128)
Thistle #D8BFD8 rgb(216, 191, 216)
Tomato #FF6347 rgb(255, 99, 71)
Turquoise #40E0D0 rgb(64, 224, 208)
Violet #EE82EE rgb(238, 130, 238)
VioletRed #D02090 rgb(208, 32, 144)
Wheat #F5DEB3 rgb(245, 222, 179)
White #FFFFFF rgb(255, 255, 255)
WhiteSmoke #F5F5F5 rgb(245, 245, 245)
Yellow #FFFF00 rgb(255, 255, 0)
YellowGreen #9ACD32 rgb(154, 205, 50)

Ref

Changelog

  • 210825 init
查看评论